brengt u veilig en zorgeloos naar uw bestemming

Reserveer uw rit »

Klantvriendelijk, voordelig en betrouwbaar

Reserveer uw rit »

VOORWAARDEN:
Op al onze vervoersvormen zijn de voorwaarden taxivervoer van toepassing. U kunt deze nalezen op onze internetsite(s).
OFFERTES:
In geval van een offerte via e-mail, is deze geldig tot genoemd tijdstip in de e-mail, of tot maximaal 7 dagen na verzending van de e-mail. Afzender behoudt zich het recht voor, een foutieve offerte binnen 8 uur te mogen en kunnen corrigeren.
ONLINE BESTELLINGEN:
Bestellingen kunnen telefonisch of per e-mail worden gewijzigd, uiterlijk 2 uur voor aanvang. Annuleren, minimaal 24 uur voor aanvang van de opdracht. Bij niet tijdige annulering zal volledige reissom in rekening worden gebracht.

Airport reserveringen:

Wordt de vlucht vervroegd of vertraagd met één uur of langer dan wordt de reservering geannuleerd en is Taxi Prince niet verplicht een andere taxi te regelen. Zien we mogelijkheid in onze planning gaan we wachten, let wel eerste uur gratis daarna €40 per uur wachttarief. Vrijblijvend kunnen we kijken of con-collega een taxi beschikbaar heeft. Advies om zsm wijziging aan ons door te geven.
FACTURERING:
Facturering op wekelijkse basis, met een betalingstermijn van 14 dagen, conform onze vervoersvoorwaarden. Wettelijke rente kan worden berekend bij te late betaling, evenals opschorting van onze diensten. Voor bedrijven en gemeentelijke instanties hanteren we andere betalingstermijnen.

TAXI PRINCE BREDA:
Taxi Prince is een handelsnaam onder Taxi Prince VOF, ingeschreven bij KvK te Breda onder nummer: 54982464.0000 Btw:NL851515861B01 Taxi Registratienummer: P-89060.

TERMS AND CONDITIONS:
General terms and conditions regarding transport per taxi apply.
QUOTES:
All quotes are valid for a period of 7 days, or dates mentioned in this emailmessage. Sender has the right to correct any quote within a period of 8 hrs.
ONLINE ORDERS:
Orders can be changed, at least 2 hrs before or cancelled till 24 hrs before actual pickuptime, by email or telephone. If less, there will be a 100% charge of total costs.

Airport Reservations:

If the flight is brought forward or delayed by one hour or longer, reservation will be cancelled. Taxi Prince is not obliged to arrange another taxi. If we see a possibility in our planning, we will wait, please note the first hour is free, then €40 per hour waiting rate. We can check whether a colleague has a taxi available without obligation. Advice to notify us of any changes as soon as possible.


TAXI PRINCE BREDA:
Taxi Prince Breda is registered company name used by: Taxi Prince VOF. Registered at chambers of commerce in Breda, number: 54982464.0000. VATnr: NL851515861B01 Taxicompany reg nr: P-89060.